1

1974 Nazımiye doğumluyum. 1990-1997 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde okudum. 1997-1998 yılları arasında Tatvan Devlet Hastanesinde Acil Hekimi olarak görev yaptım. Uzmanlık eğitimimi 1998-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tamamladım. 2002-2004 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Girişimsel Radyoloji ünitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2004-2007 yılları arasında Özel Erdem Hastanesinde Radyoloji Uzmanı,  2007-2010 yılları arasında Özel Rumeli Hastanesinde Radyoloji Uzmanı, Başhekim Yardımcısı ve Genel Koordinatör, 2009-2010 yılları arasında Bakırköy Acıbadem Hastanesinde Radyoloji Uzmanı, 2010-2013 yılları arasında Özel Erdem Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptım.  Halen Özel Erdem Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak Girişimsel Radyoloji alanında görev yapmaktayım.

 

UZMANLIK TEZİ: Panoromik masa kullanılarak Tüm Vücut MRG ile kemik metastazlarının değerlendirilmesi ve bulguların kemik sintigrafisi ile karşılaştırılması

BİLDİRİLER:

YURTDIŞI BİLDİRİLER:

1-  Boyvat F, Aytekin C, Fırat A, Oguzkurt L, Coskun M, Haberal M. Percutaneous biopsy in transplant     recipients with coagulopathy: embolization of the tract using N-Butyl cyanoacrylate. International congress of the middle east society for organ transplantation. June 8-11; 2000, Beirut-Lebanon.

2         Aytekin C, Fırat A, Boyvat F, Oguzkurt L, Coskun M,  Haberal M. Percutaneous antegrade ureteral stent placement in patients with ureteral complications after renal transplantation. International congress of the middle east society for organ transplantation. June 8-11; 2000, Beirut-Lebanon.

3         N.Ç.Tarhan, A.M.Ağıldere, B.Özin, A.Fırat,A.Kurt. Right ventricular outflow tachycardia: MRI findings. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 9th Scientific meeting-exhibition. European Society for Magnetic  Resonance in Medicine and Biology, 18th Annual meeting-exhibition. 21-27 April 2001. Glosgow, Scotland, UK.

4         O.Barutcu, N.C.Tarhan, T.Yıldırım, E.Serin, A.Fırat, A.Kurt, Y.Gumulduru. Dynamic CT findings of oesophageal varices in portal hypertension: Comparison with endoscopic grading.

5         A.Fırat, A.M.Ağıldere, O.Akın, Z.Akcalı, A.Arıcan, A.Gencoglu. Whole-body Turbo STIR MR imaging by using Panoramic table in patients with metastatic disease. International Society For Magnetic Resonance In Medicine. Tenth Scientific Meeting and Exhibition. 18-24 May 2002. Honolulu, Havai’i USA.

6         F.Boyvat, C.Aytekin, R.Emiroğlu, A.Fırat, H.Karakayalı, M.Haberal. Diagnostic and therapeutic management of hepatic artery thrombosis and stenosis after orthotopic and heterotophic liver transplantation. The VIII international congress of the middle east society for organ transplantation. Muscat, Sultanate of oman. 21-24 October, 2002.

7         H.Yerli, A.M.Agıldere, A.Fırat, E.Kayahan, E.Karadeli, E.A.Niron. MR imaging of pelvic masses. First eastern Mediterranean congress of magnetic resonance imaging – second national congress of magnetic resonance imaging. 12-14 December. Atatürk Kültür Merkezi Kongre Sarayı. İzmir.

8         Agildere AM, Musapasaoglu H, Aytekin C, Boyvat F, Firat A, Teksam M, Can U. Comparison of the results of contrast-enhanced 3D MRA quantitatively with digital subtraction angiography at the evaluation of supraaortic vessel disease. American Society of Neuroradiology. 4ist Annual Meeting. April 28 – May 2, 2003. Marriott Wardman Park Hotel, Washington, DC.

9         Agildere AM, Yerli H, Aytekin C, Firat A, Atalay B, Demirhan B, Niron E. Quantification of metabolites of brain tumors by using multivoxel MR spectroscopy. American Society of Neuroradiology. 4ist Annual Meeting. April 28 – May 2, 2003. Marriott Wardman Park Hotel, Washington, DC.

10     C.Aytekin, A.Fırat, E.Yıldırım, İ.Kırbaş, F.Boyvat. Ultrasound-guided glue injection in the treatment of femoral pseudoaneurysms. CIRSE 2003. 20-24 september 2003. Antalya-Belek, Turkey

11     Boyvat F, karakayali H, Aytekin C, Firat A, Emiroğlu R, Haberal M. Unusual methods for treating biliary complications after liver transplantation. MESOT. December 2004

12     Aytekin C, Firat A, hakan S, Boyvat F, Haberal M. Percutaneous treatment of biliary complications after liver transplantation. MESOT. December 2004

13     Firat A, Boyvat F, Yildirim E, Karakayali H, Aytekin C, Haberal M. Narrowed stent placement into the splenic artery for treatment of splenic artery steal syndrome: Preliminary report. MESOT. December 2004

YURTİÇİ BİLDİRİLER:

1         N.Ç.Tarhan, A.Fırat, İ.Tekin, M.Coşkun. Renal kapsülden gelişen leyomyosarkom: helikal BT bulguları. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 1999, Antalya.

2         A.Kurt, A.M.Ağıldere, İ.Tekin, N.Ç.Tarhan, A.Fırat. Benign prostat hiperplazisi (BPH)’nde medikal tedaviye cevabın endorektal (ER) sargı MRG ile değerlendirilmesi. 17. Türk Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2000. Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı.

3         N.Ç.Tarhan, A.Fırat, Z.Yoloğlu, A.Kurt, M.Coşkun. Yardımcı heterotopik parsiyel karaciğer transplantasyonlarında komplikasyonların tanı ve tedavisinde BT görüntüleme. 17. Türk Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2000. Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı.

4         C.Aytekin, F.Boyvat, K.Akın, A.Fırat. Kolona rüptüre olan iliak arter psödoanevrizmasının stent greft ile tedavisi. 17. Türk Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2000. Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı.

5         A.Fırat, N.Ç.Tarhan, C.Aytekin, A.Arıcan, A.Kurt, A.Gencoglu, A.M.Ağıldere. Malignite saptanan hastalarda metastazların değerlendirilmesinde panoramik masa kullanılarak tüm vücut MRG. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

6         F.B.Ergen, N.U.Tutar, İ.Işıklar, E.Yıldırım, A.Fırat. Kas metastazı olgusunun alışılmadık sunumu:US bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

7         N.Ç.Tarhan, M.Coşkun, E.M.Kayahan, Ö.Barutçu, A.Kurt, A.Fırat. Diyaliz hastalarında ortaya çıkan abdominal patolojilerin değerlendirilmesinde BT görüntüleme. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

8         N.U.Tutar, A.Fırat, İ.Kırbaş, F.B.Ergen. Hidatid kist hastalığında “congealed waterlilly sign”. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

9         F.B.Ergen, N.U.Tutar, A.Fırat, İ.Işıklar, S.Arda. Midgut volvulusu tanısında ultrasonografik “Whirling Sign”. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

10     C.Aytekin, F.Boyvat, E.Yıldırım, A.Fırat, S.Boyacıoğlu. TIPS işlemi sonrası ortaya çıkan ve medikal tedaviye dirençli hepatik ensefalopati olgularında şantın daraltılması. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

11     A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat, E.Yıldırım, R.Emiroğlu. Tromboze arteriyovenöz fistülü olan hastalarda Arrow-Trerotola cihazı ile perkütan mekanik tromboliz. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

12     N.Ç.Tarhan, C.Aytekin, Ö.Gebedek, A.Kurt, O.Akın, A.Fırat, A.M.Ağıldere. Lomber düzey posterior elemanlarındaki dejeneratif değişikliklerin değerlendirilmesinde STIR sekansı ile MRG. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

13     A.Kurt, M.Coşkun, N.Ç.Tarhan, A.Fırat. Trakeobronkomegali (Mounier-Kuhn sendromu): BT ve yüksek rezolüsyonlu BT bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.

14     A.Fırat, O.Akın, B.Çakır, G.Nessar, A.M.Ağıldere. Hidatid kistlerin bilier sistemle ilişkisinin değerlendirilmesinde HASTE tekniği ile MRKP. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

15     F.Boyvat, C.Aytekin, A.Fırat, A.Harman, H.Karakayalı, M.Haberal. Ortotopik ve heterotopik karaciğer transplantasyonunda hepatik arter stenoz ve oklüzyonlarında teşhis ve tedavi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

16     C.Aytekin, A.Fırat, H.Musapaşaoğlu, F.Boyvat, S.Boyacıoğlu, M.Haberal. Perkütan transsplenik yolla varis embolizasyonu. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

17     M.Tekşam, E.M.Kayahan, A.Fırat, H.Yerli, A.M.Ağıldere. Beyin tümörlerinin patolojik olarak değerlendirilmesinde MR-perfüzyon görüntüleme. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

18     A.Fırat, C.Aytekin, İ.Kırbaş, B.Çakır, F.Boyvat. Diyaliz erişim yolu problemi olan böbrek yetmezlikli olguda perkütan translomber yolla inferior vena kava’ya diyaliz kateteri yerleştirilmesi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

19     A.Fırat, C.Aytekin, K.Akın, F.Boyvat, M.Haberal. Böbrek nakli yapılan bir olguda lenfoproliferatif hastalığı taklit eden multiple intrarenal hematomlar. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

20     E.M.Kayahan, A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat. Dev gastrik fitobezoarın perkütan gastrostomi traktından radyolojik ve ebdoskopik yöntemlerle çıkartılması: olgu bildirisi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

21     H.Lakadamyalı, B.Mülayim, K.Akın, H.Gürakan, A.Fırat. Bir olgu nedeniyle Mülleriyan anomali tanısında HSG, MRG ve laparaskopinin yeri. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

22     H.Musapaşaoğlu, C.Aytekin,A.Fırat, M.Tekşam, F.Boyvat, A.M.Ağıldere. Supraaortik damar hastalığında kontrastlı MR anjiografi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

23     H.Yerli, M.Tekşam, A.Fırat, E.M.Kayahan, A.M.Ağıldere. İntrakranyal tümörlerde in vivo multi-voksel proton MR spektroskopi: ön çalışma sonuçları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

24     C.Aytekin, Ü.Yakupoğlu, A.Fırat, F.Boyvat, F.N.Özdemir. Ostial renal arter stenozlarının tedavisinde stent yerleştirilmesi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. 5-8 Kasım 2002. Mirage Park Resort  Otel Kongre Merkezi. Göynük – Antalya.

25     K.Akın, F.Boyvat, A.Fırat, C.Aytekin, M.Ağıldere. Supra-aortik arteryel darlıkların tedavisinde perkütan translüminal anjiyoplasti ve stent uygulamaları. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

26     H.Musapaşaoğlu, M.Tekşam, A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat, A.Ağıldere. Supraaortik damar darlığında kontrastlı MR anjiografide aksiyel, koronal MIP rekonstrüksiyon ve çıkarma görüntülerinin DSA ile karşılaştırılması. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

27     C.Aytekin, A.Fırat, F.Boyvat, M.Haberal. Transplant karaciğerde splenohepatik steal sendromunun tedavisinde alternatif bir yöntem: Splenik artere daraltılmış stent yerleştirilmesi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara .

28     F.Boyvat, A.Fırat, E.Yıldırım, C.Aytekin. Perkütan radyolojik yöntemlerle neotrakt oluşturulması. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

29     C.Aytekin, A.Fırat, A.Harman, B.Çakır, F.Boyvat. Tromboze nativ fistüllerin tedavisinde lokal trombolitik tedavi sonrası perkütan transluminal ajiyoplasti. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

30     A.Fırat, A.Harman, İ.Kırbaş, C.Aytekin, F.Boyvat. Budd-Chiari sendromlu olguda hematokezyaya neden olan dev duodenum varisinin tedavisinde embolizasyon ve hepatik vene stent yerleştirilmesi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

31     A.Fırat, E.Geyik, M.Ağıldere, E.Niron. Non-ketotik hiperglisinemide beyin MRS bulguları. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

32     H.Musapaşaoğlu, A.Ağıldere, R.Tandoğan, A.Fırat, E.Niron. Osteoartritli hastalarda diz ağrısı ve kemik iliği ödemi ilişkisinin MRG takibi ile değerlendirilmesi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.

YAYINLAR:

YURTDIŞI YAYINLAR:

1.    Tarhan NC, Firat A, Otken A, Agildere AM, Demirceken F. Central pontine myelinolysis secondary to cytomegalovirus hepatitis in a 10-month-old child. Pediatr Radiol 2003; 33(1): 44-46

  1. Aytekin C, Boyvat F, Firat A, Coskun M, Boyacioglu S. Portocaval shunt creation using the percutaneous transhepatic-transjuguler technique. Abdom Imaging 2003; 28 (2): 287-292
  2. A. Kurt, A. Fırat, A.M. Ağıldere, C. Aytekin, S. Benli, I. Özmen, N. Özdemir, M. Haberal. Evaluation of MRI-detected white matter changes in relation to hemodialysis duration and renal transplantation. Rivista di Neuroradiologia 2003; 16: 275-282
  3. F.Boyvat, C.Aytekin, A.Firat, A.Harman, H.Karakayalı, M.Haberal. Diagnostic and therapeutic management of hepatic artery thrombosis and stenosis after orthotopic and heterotophic liver transplantation. Transplantation Proceedings 2003; 35: 2791-2795
  4. Firat A, Akin O, Agildere AM, Aytekin C, Haberal M. Contrast-enhanced magnetic resonance angiography: evaluation of renal arteries in living renal transplant donors. Eur J Radiol. 2004 Oct;52(1):84-93. Review.
  5. Boyvat F, Aytekin C, Colak T, Firat A, Karakayali H, Haberal M. Memokath metallic stent in the treatment of transplant kidney ureter stenosis or occlusion.Cardiovasc Intervent Radiol. 2005 May-Jun;28(3):326-30.
  6. Firat A, Boyvat F, Moray G, Aytekin C, Karakayali H, Haberal M. Comparison of two different percutaneous splenic artery interventions in the treatment of hypersplenism: preliminary report.Transplant Proc. 2005 Mar;37(2):1094-1098.
  7. Aytekin C, Firat A, Yildirim E, Kirbas I, Boyvat F. Ultrasound-guided glue injection as alternative treatment of femoral pseudoaneurysms. Cardiovasc Intervent Radiol. 2004 Nov-Dec;27(6):612-5. Epub 2004 Oct 6.
  8. Firat A, Agildere M, gencoglu A, Cakir B, Akin O, Akcali Z, Aktas A. Value of whole-body turbo short tau inversion recovery magnetic resonance imaging with panoramic table for detecting bone metastases: comparison with 99MTc-methylene diphosphonate scintigraphy.J Comput Assist Tomogr. 2006 Jan-Feb;30(1):151-6.

YURTİÇİ YAYINLAR:

1         N.Ç.Tarhan, A.Fırat, İ.Tekin, M.Coşkun. Renal kapsülden gelişen leyomyosarkom: helikal BT bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6: 119-121.

2         C.Aytekin, A.Fırat, F.Boyvat, A.M.Ağıldere, S.Boyacıoğlu. Karaciğer tümörlerinin tedavisinde radyofrekans ablasyon. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2002; 1(1): 36-40

3         C.Aytekin, Y.üstündağ, A.Fırat, F.Boyvat, A.M.Ağıldere. Asitli hastalarda perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası parankimal traktın histoakril ve gel-foam ile embolizasyonu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2002; 1(1): 80-83

4         N.Ç.Tarhan, A.Fırat, M.Coşkun, M.Haberal. Diagnosis of complications in auxiliary heterotopic partial-liver transplant recipients: Spiral CT findings. Turk J Gastroenterol 2002; 13(4): 192-197

5         A.Fırat, C.Aytekin, İ.Kırbaş, F.Boyvat. Diyaliz erişim yolu problemi olan olguda direkt perkütan yolla inferior vena kavaya tünelli diyaliz kateteri yerleştirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 260-262.

6         C.Aytekin, A.Fırat, B.Gültekin, F.Boyvat, A.Taşdelen. Femoral psödoanevrizma tedavisinde US kılavuzluğunda perkütan glue enjeksiyonu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 257-259.

7         A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat, R.Emiroğlu, M.Haberal. Tromboze greft arteryovenöz fistülü olan hastalarda Arrow-Trerotola cihazı ile perkütan mekanik trombektomi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 371-376

8         A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat, N.Altınörs, M.Bavbek, A.Taşdelen. Multidiciplinary approach to carotid body paraganglioma: Preoperative percutaneous embolization and surgical resection. Turkish Neurosurgery 2003. 13: 81-84

KONUŞMALAR

1. Manyetik Rezonans Derneği Ankara Şubesi Toplantısı. 6 Kasım 2003. A. Fırat. MRKP

uygulamaları.

2. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Toplantısı. 17 aralık 2003. A. Fırat. Kontrastlı periferal MRA.

 

BİLİMSEL KONGRE VE TOPLANTILAR:

1. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Kemer/Antalya

2. Ankara Kanser Radyoloji Araştırma ve Yardım Derneği (AKRAY) Meme Görüntüleme Kursu. 26-27 Ocak 2002. Ankara

3. Karaciğer Kanserlerinin Tedavisi: Multidisipliner Yaklaşım ve RF Ablasyon Tedavisi Sempozyumu. 7-8 Haziran 2002. İstanbul

4. Fırst Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging & Second National Congress of Magnetic Resonance Imaging. ISMRM. 12-14 Aralık 2002. İzmir

5. Onkolojik Girişimler Sempozyumu. 20-23 Mart 2003. Bursa

6. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003. Ankara

  1. Gövde Manyetik Rezonans Sempozyumu. 2-4 Haziran 2005. İstanbul

8. Anatolian Course of Interventional Radiology. 11-13 Mayıs 2006. İstanbul

9. Cardiovascular MR imaging Symposium. 6 Ekim 2007. İstanbul

10. 4. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 9-11 Nisan 2009. Ankara

11. 5. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 5-8 Mayıs 2010. Kapadokya

12. 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 16-19 Mart 2011. Antalya

13. 7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 15-18 Mart 2012. İzmir

14. 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 28-31 Mart 2013. Antalya

15. 9. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 20-23 Mart 2014. Antalya

16. 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 26-29 Mart 2015. Antalya

16. Interventional Neurovascular Insructional Course. 23-24 Mayıs 2014. Dubai

17. The Cardiovascular and Interventional Radiological Society European Congress. 13-17

18. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı “Ozon Terapi Uygulamaları”. 12-14 Aralık 2014. İstanbul Eylül 2014. Glasgow / İngiltere

19. 9. Congress of Vascular Access Society. 15-18 Nisan 2015. Barcelona / İspanya

 

ÜYELİK: 

1. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği

2. Manyetik Rezonans Derneği

3. Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe