Bası Yaraları  (Yatak Yarası)

Özellikle İmmobil hastalarda; felç, demans, Alzheimer gibi nörolojik  sebeplerden dolayı yatağa bağımlı olan hastaların vücutlarının belirli bölgelerinde, sürekli yatmaktan sebep basınç oluşarak kapiller dolaşım bozulmaya başlar. Kan dolaşımı bozulmasıyla bölgedeki kan azalır. İlgili bölgedeki deri ve deri altı hücrelerinin öldüğü ve bası yarasının oluştuğu gözlemlenmiştir.

Özellikle ;

  • yetersiz bakım
  • düzensiz beslenme
  • aşırı zayıflık
  • obezite
  • kansızlık
  • diyabet ve benzeri kronik sistemik hastalıkların varlığı
  • idrar-gaita inkontinansı
  • genel vücut direncinin düşüklüğü gibi faktörler  bası yaralarının gelişmesinde önem arz eder. Bu yüzden özellikle hastaların şiddetle dikkat etmesi gereken etkenlerdir.