Büyüme Faktörü

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen, diyabet hastalarında görünen Diyabetik Ayak Ülseri vakalarında kullanılan Heberprot-P, doğrudan yaraya intra lezyonel olarak uygulanmakta olan, insan “Büyüme Faktörü”dür. Heberprot-B genellikle bu ve bu tarz kronik yaralarda güçlü  bir tedavi yöntemi olmakla birlikte ;

  • iyileşme hızını arttırmış,
  • nüksün azlamsını sağlamış
  • ampütasyon azalttığı gözlemlenmiştir