Ozon Tedavisi

 

Ozon Tedavisi

Ozon tedavisinde dokulardaki oksijen seviyesinin artmasına bağlı olarak yara iyileşmesi hızlanmaktadır. Ozon tedavisinde ozonun anti mikrobik etkisinden de direk faydalanılabileceği gibi bağışıklık sistemi üzerindeki uyarıcı etkisi ile de dolaylı olarak faydalanılmaktadır.

 • Sık sık hasta olmak,
 • Sabahları yorgun kalkmak,
 • Kanser tedavisi görmüş yada halen tedavi devam ediyorsa,
 • Diyabet hastası iseniz,
 • Ağrılardan yürüyemeyecek haldeyseniz,
 • Kalp ve dolaşım bozukluğu hastalığınız var ise,
 • Cildinizin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız

Mutlaka yetkin bir sağlık kuruluşu ile görüşmeniz gerekmektedir.Çünkü ozon tedavisine ihtiyacınız var demektir.

 

 

Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi

 

Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi

Özellikle akut ve kronik yaralarında iyileşme sürecine hız kazandırmak için ilgili bölgeye belirli bir sistemle kontrollü Negatif Basınç uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi ile birlikte, Proflatik Negatif drenaj etkisi sayesinde yara bölgesinin kronikleşmiş yara sıvısının drenajı sağlanmış olur. Takip eden süreçler için özellikle yaranın temiz kalması ve bakterinin azaltması gözle görünür haldedir.

Negatif Basınç etkisini göstermeye başladığında;

 • hücrelerdeki ödem çözülmeye başlar
 • kanlanma artar
 • hücre beslenir
 • yara hızlıca iyileşir.

 

Vaka: Açık Yara ve Negatif Basınç ile Tedavi


VAC tedavisi kavram olarak fizik kuralları üzerine temellenmiştir . VAC tedavi cihazının sistemi; poliüretan sünger, silikon tüp ve rezervuardan oluşmaktadır. Yaranın durumuna göre süngere, istenilen ebat ve şekiller steril makas kullanılarak verilebilir. Silikon tüp, süngeri ve yaradan gelen eksudayı biriktiren rezervuarı birbirine bağlar. Emme etkisi bir kompresör aracılığı ile sağlanır. Bu kompresör, bir kontrol paneli ile donatılmıştır. Bu panel sayesinde uygulanacak olan negatif basıncın seviyesi ayarlann. Negatif basıncın etkisinin düşmesine neden olacak olan hava kaçağını önlemek amacıyla, yaranın ve etrafındaki derinin üzerine transparan ve yapışkan bir film tabakası yerleştirilir. Vızıltı sesinin duyulması, sistemden hava kaçağının varlığım gösterir . Cihaz; rezervuarın dolduğunu, 450’ den daha fazla yana eğildiğini veya pansumandan hava kaçağı olduğunu bildiren işitsel ve görsel alarmlara sahiptir . Bilinmesi gereken bir başka özellik ise, cihazın 24 saatlik periyot içerisinde iki saatten fazla kapalı tutulmaması gerektiğidir. Aksi bir uygulama, yara etrafındaki sağlam dokuda maserasyonlarm meydana gelmesine neden olabilir. Özellikle evde tedavi gören hastalara, pansumanlarının yerinden oynaması veya elektrik kesintisi gibi durumlarda önlem amacıyla yedek pansumanların verilmesi gerekmektedir.

 

I. ve II. Derece Yanıklar

I. ve II. Derece Yanıklar

 

Birinci derece yanıklar (epidermal yanık) yüzeyseldir.  Derinin epidermis denilen en üst tabakasını etkilerler. Doku hasarı minimaldir, hasar epidermis ile sınırlıdır, deri kırmızıdır, basınç uygulandığında soluklaşır. Ödem oluşabilir ve genellikle deride bül dediğimiz su toplanması söz konusu olmaz. Yara kırmızı, kuru ve acı vericidir ve 3 ila 6 gün içerisinde iz bırakmadan iyileşir. Güneş yanıklarının büyük çoğunluğu bu sınıfa girer. 1. Derece yanıklar iz bırakmazlar, yüzeyel 2. derece yanıklar ciltten koyu veya açık renkli leke şeklinde izler bırakabilirler. Güneşten korunmak bu lekelerin azaltılması ve önlenmesi için en önemli tedbirdir. 

 

İkinci derece yanıklar, (dermis ve epidermisi kapsayan yanıklar), derinin derin tabakası olan dermisin bir kısmını da etkiler. Doku hasarı 1. Derece yanıklardan fazladır, ödem, bül ve ağrı mevcuttur, pansumanlarla 2-3 haftada iyileşir. Dermisin 2/3ünden fazlasını etkileyen 2. derece yanıklar kalıcı iz ve işlev kayıplarına neden olabilir. 

 

Venöz ve Arteriyel Ülserler

Venöz ve Arteriyel Ülserler

Venöz yetmezlik teşhisinde en temel olay toplardamarlardaki kan basıncı artışıdır.  Özellikle derin-trombozu gibi bacak toplardamalarındaki pıhtının oluşmasından dolayı kapakların bozulmasıyla beraber, 

 • Kan akımının yavaşlatacak derecede engellenmesi
 • Toplardamar kapaklarının işlevlerini yitirmesi  sonucunda geliştiği saptanmıştır.

Venöz Ülserler, ayak bileği  ve bacağın ön kısmında görülmekle birlikte, ileriki safalarında kan dolaşımına yol açmaktadır. Uzman görüş ve kontrolünde tedavinin gerçekleşmesi şiddetle tavsiye edilir.

Başlıca nedenleri olarak vücuttaki yada belirli bir bölgedeki kan dolaşımının sürekli ve düzenli olmamasından kaynaklı hücrelerin oksijen alımını bozarak yaralara neden olur. 

Bası Yaraları (Yatak Yarası)

Bası Yaraları  (Yatak Yarası)

Özellikle İmmobil hastalarda; felç, demans, Alzheimer gibi nörolojik  sebeplerden dolayı yatağa bağımlı olan hastaların vücutlarının belirli bölgelerinde, sürekli yatmaktan sebep basınç oluşarak kapiller dolaşım bozulmaya başlar. Kan dolaşımı bozulmasıyla bölgedeki kan azalır. İlgili bölgedeki deri ve deri altı hücrelerinin öldüğü ve bası yarasının oluştuğu gözlemlenmiştir.

Özellikle ;

 • yetersiz bakım
 • düzensiz beslenme
 • aşırı zayıflık
 • obezite
 • kansızlık
 • diyabet ve benzeri kronik sistemik hastalıkların varlığı
 • idrar-gaita inkontinansı
 • genel vücut direncinin düşüklüğü gibi faktörler  bası yaralarının gelişmesinde önem arz eder. Bu yüzden özellikle hastaların şiddetle dikkat etmesi gereken etkenlerdir.

 

Diyabetik Ayak Yaraları

Diyabetik Ayak Yaraları

Halk arasında bilinen adıyla Şeker hastalarında nükseden ;

 • His kaybı,
 • Sıcak,
 • Soğuk,
 • Ağrı,
 • Dokunma hissini ortadan kaldırmasıyla bilinmektedir.

 Uzman eşliğinde yapılmayan ayak bakımları, tırnak kesimi veya törpülenme esnasından cilt de oluşan tahribatlar; diyabetik ayak yarasının başlamasına neden olabilir

 

 Örnek Vaka

Diyabet hastlarının ayaklarında yaşadıkları yaralanmalarını geç farketmekte yada fark edememekte olduğundan dolayı her geçen an damardaki tahribatın da etkisiyle çok geç iyileşmektedir. .Ayrıca diyabet hastalarının, dolaşım bozukluğuna bağlı cilt yapısı hassas ve ince olmadığından; cildin mutlak beslenmesini sağlaması, nem dengesinin korunması, vücuttaki çatlakların önlenmesi gerekmektedir.

Videolar:

 

Yara Bakım Ürünleri

Yara Bakım Ürünleri

Kronik yara tedavisinde yara yüzeyinin temiz kalmasını, yara bölgesinin ısı ve neminin korunmasını, enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlayarak yara tedavisini gerçekleştirmek için yara yüzeyine, hastanın yaşına, genel durumuna göre birçok farklı modern yara bakım örtüleri kullanılmaktadır.

1 2