Kök Hücre ile Tedavi

Göbek bölgesinden, lokal anestezi altında liposuction yöntemi ile 20-50 cc kadar alınan yağlar özel laboratuvarlar da işlem görerek
kök hücrelere ayrılır ve çoğaltılırlar. Yaraya enjekte edilebilecek şekilde 2-5 cc.lik enjektörler ile uygulamaya hazır bir halde kliniklere gönderilirler. Uygulama kök hücre içeren sıvının tüm yara yüzeyine enjekte edilmesi ile gerçekleşmektedir. Kök hücreler yaranın ihtiyaç duyduğu hasarlı hücre konumuna geçerek yarayı iyileştirir.