Meme Dikleştirme

Breast Lift Fig.1BİR KADININ MEMELERİ ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞEREK, GENÇLİKTEKİ ŞEKİLLERİNİ VE DİRİLİKLERİNİ KAYBEDERLER. Cilt esnekliğinin kaybı da dahil, bu değişiklikler hamilelikten, emzirmeden, kilo dalgalanmalarından, yaşlanmadan ve yerçekiminden kaynaklanabilir. Kalıtım da bir etken olabilir ve yirmi yaşın altındaki bir kadın da gevşek, sarkık meme dokusuna sahip olabilir. Sıkılığını, dik duruşunu ve kontürlerini kaybetmiş olan memeler bir kadının kendine bakışını ve güvenini etkileyebilir.

Eğer memelerinizin diriliğini ve şeklini geri kazanmak istiyorsanız, meme dikleştirme sizin için doğru seçim olabilir. Genelde, meme dikleştirme operasyonu, fazla deriyi alıp, çevre deriyi yeni meme kontürünü şekillendirecek ve destekleyecek şekilde sıkılaştırarak memeleri kaldırır ve sıkılaştırır. Bazen areola (meme ucu etrafındaki pigmentli deri) zaman içinde genişler ve meme kaldırma bunu da küçültür. Meme dikleştirme işlemi, kadın figürünü daha genç, kalkık ve diri bir meme profiliyle gençleştirir.

Bu bilgilendirme, meme dikleştirmeye genel bir bakış sunar. Meme kaldırmanın kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmenize nasıl yardım edebileceğini öğrenmenin en iyi yolu, bir plastik cerraha danışmaktır.

Plastik cerrahiyi düşünürken, aşağıdaki konulardan emin olunuz: 

 • Cerrahınız, prosedürü olacağınız ülkede doktorluk yapmaya ruhsatlı bir hekim olmalıdır.
 • Cerrahınız, plastik cerrahi alanında kapsamlı bir eğitimi tamamlamış ve sınavlarını vermiş olmalıdır.
 • Cerrahınız, Uluslararası Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Konfederasyonu (IPRAS) tarafından tanınan ulusal bir plastik cerrahi birliğinin üyesi olmalıdır.

Meme dikleştirme nedir?

Teknik olarak mastopeksi diye adlandırılan meme dikleştirme, aşağıdaki durumlarda bulunan bir kadın memesini kaldırmak ve şeklini düzeltmek için yapılan bir ameliyattır:

 • Sarkık veya sallanan, ama vücut çerçevesi ile orantılı memeler
 • Diriliğini ve deri esnekliğini yitirmiş memeler
 • Daha düz, uzamış şekle sahip memeler
 • Desteklenmediğinde, meme ucunun meme kıvrımının altında kaldığı memeler
 • Meme ucu ve areolanın (meme ucunu çevreleyen koyu renkli deri) aşağı baktığı memeler
 • gerilmiş deri ve büyümüş areola

Meme dikleştirme, meme şeklini ve konumunu iyileştirmek isteyen kadınlar için uygundur. Meme hacminde bir artış da isteniyorsa, meme kaldırmayla birlikte, meme protezleri de yerleştirilebilir.

Meme dikleştirme ameliyatı genelde memenin süt üretme fonksiyonunu ve emzirmeyi etkilemediği halde, ileride hamile kalmayı düşünen kadınlar bunu plastik cerrahlarıyla görüşmelidirler. Hamilelik sırasında memelerde oluşan değişiklikler, bir meme kaldırmanın sağladığı düzeltmeleri en aza indirgeyebilir veya tersine çevirebilir. Benzer şekilde, önemli miktarda kilo verme planları da görüşülmelidir. Bu sebeplerle, meme kaldırma için uygun adaylar genelde, normal, kararlı bir kilodaki, meme gelişimi tamamlanmış ve ailesini kurmuş olan kadınlardır. Meme kaldırma genç kadınlar için de uygundur, özellikle de bir memenin konumunun diğerinden aşağıda olduğu yaygın meme asimetrisi durumlarında.

Meme kaldırma, en iyi sonuçları aşağıdaki kişilerde verir:

 • Hayatı tehdit eden hastalıkları veya iyileşmeyi engelleyebilecek tıbbi durumları olmayan sağlıklı bireyler
 • Sigara içmeyenler
 • Pozitif bir bakış açısına ve vücut şeklini iyileştirmek için akıllarında özel hedefleri olan bireyler.

Nereden başlamalıyım?

Plastik cerrahınızla yapacağınız konsültasyon, meme kaldırmanın meme kontürlerinizi nasıl geliştireceğini öğrenmenin ilk adımıdır. Konsültasyon, sizi meme kaldırma hakkında baskı içermeyen bir ortamda tamamen eğitmek üzere tasarlanmıştır ve aşağıdakileri içerir:

 • Hedeflerinizin görüşülmesi ve durumunuzun değerlendirilmesi
 • Meme kaldırma cerrahisinde mevcut seçenekler
 • Meme kaldırmanın olası sonuçları ve riskler veya olası komplikasyonlar
 • Plastik cerrahınızın tavsiye ettiği tedavi şekli

Plastik cerrahınız, ayrıca sorularınızı da yanıtlayacaktır.

Değerlendirme

Genel sağlık ve kişisel bakış açısı, meme dikleştirme ameliyatının sonuçlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Bunlar, plastik cerrahınızla yapacağınız konsültasyonda dikkatle değerlendirilecektir. Prosedürünüzün başarısı, güvenlik ve genel memnuniyet aşağıdakileri yerine getirmenize bağlıdır:

 • Beklentilerinizi dürüstçe paylaşmanıza
 • Sağlık geçmişiniz, kullandığınız ilaçlar, vitamin, bitkisel besin takviyeleri, alkol sigara ve ilaç kullanımı konularını tamamen açıklamanıza
 • Ailenizde meme kanseri geçmişi ve kendi meme sağlığınız hakkında dürüst olmanıza
 • Plastik cerrahınızın bütün talimatlarına kesinlikle uymanıza.

Benim meme kaldırma prosedürüm

Meme dikleştirme, çeşitli kesi şekilleri ve teknikleri aracılığıyla gerçekleştirilen oldukça kişisel bir prosedürdür. Sizin için en uygun tekniğe aşağıdakilere dayanılarak karar verilir:

 • Meme büyüklüğü ve şekli
 • Areolanın büyüklüğü ve konumu
 • Meme sarkma derecesi
 • Deri niteliği ve esnekliğinin yanı sıra, fazla deri miktarı

Prosedürün pek çok varyasyonu mevcuttur, ancak en yaygınlarından birisi, üç kesili bir görüntüdür:

 • Areolanın etrafında
 • Areoladan dikey olarak meme kıvrımına doğru
 • Meme kıvrımı boyunca yatay

Bu kesiler aracılığıyla, altta bulunan meme dokusu kaldırılıp, yeniden şekillendirilerek, meme kontürü ve diriliği iyileştirilir. Meme ucu ve areola daha doğal, daha genç bir yüksekliğe getirilir. Eğer gerekirse, büyümüş areolalar, çevredeki deri kesilip alınarak ufaltılır. Fazla meme derisi çıkartılarak, esneklik kaybı giderilir.

Alternatif teknikler, ya meme kıvrımındaki yatay kesiyi ya da areoladan meme kıvrımına giden dikey kesiyi, bazen de her ikisini birden ortadan kaldırır. Her durumda, kesiler normal giysilerin ve mayonun altından görülmeyecek şekilde yerleştirilir. Çıkarılmaz dikişler, meme dokusu içerisinde derin şekilde yerleştirilerek, yeni şekillendirilmiş memeler oluşturulur ve desteklenir. Dikişler, deri yapışkanları ve/veya cerrahi bantlar deriyi kapatır.

Breast Lift Fig.3

 

Meme kaldırmadaki kesi görüntüleri fazla deri miktarına, deri esnekliğine ve gerçekçi hedefler elde etmek için gereken kaldırma derecesine bağlıdır. Kesiler arasında areolanın çevresinde bir daire, memenin alt kısmında areoladan meme kıvrımına kadar inen dik bir çizgi ve memenin altında kıvrım boyunca uzanan yatay bir çizgiden oluşabilir.

 

 

Breast Lift Fig.4

 

 

Her kadın için bu kesilerin hepsi gerekmez. Bir meme kaldırmayı sadece areola çevresinde bir kesi ile veya areola çevresinde kesiler ile memenin alt kesimine doğru inen dikey bir kesinin kombinasyonu ile de gerçekleştirmek mümkündür. Daha yaygın olarak, meme kıvrımı boyunca giden yatay bir kesi de dahil olmak üzere üç tane kesi kullanılır. Kesilerin kombinasyonu, uzunluğu ve yeri, alınacak fazla derinin miktarına ve derinin niteliğine bağlıdır.

Breast Lift Fig.5

Fazla deri alındıktan sonra, meme dokusu yeniden şekillendirilip kaldırılır ve kesiler kapatılırken kalan deri sıkılaştırılır. Meme kaldırmadan kaynaklanan bazı kesi çizgileri doğal meme kontürleriyle gizlenir; ancak, bazıları da meme yüzeyinde görülür durumdadır. Kesi çizgileri kalıcıdır, ancak çoğu durumda, zaman içerisinde solarlar ve görünüşleri oldukça düzelir. Daha genç ve kaldırılmış meme profiliniz ve düzelen vücut imajınız, size büyük bir memnuniyet verecektir.

 

 

 

Ameliyata hazırlanma

Plastik cerrahınız, meme kaldırma prosedürünüzü özenle açıklayacaktır. Ameliyattan önce, size aşağıdakileri içeren özel talimatlar verilecektir:

 • Ameliyat öncesi yapılması gerekenler, tanısal tetkikler ve ilaçlar
 • Ameliyat günü talimatları ve ilaçları
 • Anestezi kullanımına ilişkin özel bilgiler
 • Ameliyat sonrası bakım ve takip

Ek olarak, plastik cerrahınıza gireceğiniz prosedürü ve olası riskler ve komplikasyonları tamamen anladığınız konusunda güvence vermek amacıyla bir onay formu imzalamanız istenecektir.

Meme kaldırmanın olası riskleri arasında deri altında kan toplanması (hematom), enfeksiyon veya kesi yerlerin kötü iyileşmesi ile meme ucu veya meme duyumsamasındaki değişiklikler bulunur. Bütün ameliyatlar, anestezi ile ilişkili riskler içerir. Bunlar ve ek riskler, onayınızdan önce açıklanacaktır.

Bütün sorularınızın yanıtlanması önemlidir ve ameliyat konusunda biraz heyecan duymanız doğaldır. Bu duyguları, plastik cerrahınızla konuşunuz.

Neler beklenmeli?

Meme dikleştirme ameliyatı, plastik cerrahınız tarafından bir hastane bünyesinde ameliyathane şartlarında yapılacaktır. Anestezi tipi, size özel prosedürün koşullarına ve hasta ile cerrahın tercihine bağlı olacaktır.

Plastik cerrahınız ve yardımcı personel, rahatınız ve güvenliğinizi tamamen sağlamak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Ameliyatın ardından

Prosedürünüz tamamlandıktan sonra, kesilerinize pansuman ve bandajlama uygulanacaktır. Ameliyatın hemen sonrasında giydirilecek destekleyici sutyen şişmeyi azaltır ve iyileşme sırasında memeleri destekler. Toplanabilecek fazla kanı emmek üzere deri altına ufak, ince bir tüp geçici olarak yerleştirilebilir. Taburcu olmadan önce, size ve refakatçi aile üyenize, arkadaşınıza veya bakıcınıza aşağıdakileri içeren özel talimatlar verilecektir:

 • Ameliyatın ardından, memelere nasıl bakılacağı
 • İyileşmeye yardımcı olması ve enfeksiyon riskini azaltması amacıyla uygulanacak veya ağızdan alınacak ilaçlar
 • Ameliyat yerindeki veya genel sağlıktaki özel değişiklikler
 • Plastik cerrahınıza kontrol için ne zaman geleceğiniz

Gelişme ve iyileşme

İlk iyileşme aşamasında, kesi yerlerinde şişme ve rahatsızlık olabilir. Rahatsızlık yaygındır ve ilaçla kontrol altına alınabilir. İlk iki veya üç hafta boyunca sürekli takılacak bir destek sutyeni tavsiye edilebilir. Kesi yerlerinin temiz tutulması ve belirtildiği şekilde merhem sürülmesi önemlidir. Bütün talimatlara özenle uyunuz; sonucun başarısı için bu elzemdir. Kendinizi hazır hissettiğinizde, genelde ameliyattan sonraki bir veya iki gün içerisinde, hafif, normal faaliyetlerinize dönmeniz mümkündür.

İlk yara iyileşmesi, 5 ila 10 gün sürebilir; bu süre zarfında dikişler alınacaktır. Eğer kendinizi rahat hissediyorsanız, ağır eşyalar kaldırma veya aşırı egzersiz içermediği sürece, artık işe ve normal faaliyetlerinize dönebilirsiniz.

İyileşme birkaç hafta sürer ve bu süre içerisinde şişlikler iner meme biçimi ve konumu yerine oturur. Plastik cerrahınızın talimatlarına uymaya ve programlandığı şekilde kontrollere gitmeye devam ediniz.

Sonuçlar ve görünüm

Meme kaldırmanın nihai sonuçları, meme şekli ve konumu yerine oturdukça, birkaç ay içerisinde ortaya çıkar. Kesi çizgileri kalıcıdır, ancak muhtemelen en sevdiğiniz mayonun altında bile görülmeyecektir.

Zaman içerisinde, memeleriniz yaşlanmadan, kilo dalgalanmalarından ve yerçekiminden dolayı değişmeye devam edebilir.  Kilonuzu korumanız, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeniz ve artık diri ve gençleşmiş olan memelerinizi düzgün biçimde desteklemeniz yeni meme profilinizi en iyi şekilde korumanızı sağlayacaktır.