Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi

Özellikle akut ve kronik yaralarında iyileşme sürecine hız kazandırmak için ilgili bölgeye belirli bir sistemle kontrollü Negatif Basınç uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi ile birlikte, Proflatik Negatif drenaj etkisi sayesinde yara bölgesinin kronikleşmiş yara sıvısının drenajı sağlanmış olur. Takip eden süreçler için özellikle yaranın temiz kalması ve bakterinin azaltması gözle görünür haldedir.

Negatif Basınç etkisini göstermeye başladığında;

  • hücrelerdeki ödem çözülmeye başlar
  • kanlanma artar
  • hücre beslenir
  • yara hızlıca iyileşir.

 

Vaka: Açık Yara ve Negatif Basınç ile Tedavi


VAC tedavisi kavram olarak fizik kuralları üzerine temellenmiştir . VAC tedavi cihazının sistemi; poliüretan sünger, silikon tüp ve rezervuardan oluşmaktadır. Yaranın durumuna göre süngere, istenilen ebat ve şekiller steril makas kullanılarak verilebilir. Silikon tüp, süngeri ve yaradan gelen eksudayı biriktiren rezervuarı birbirine bağlar. Emme etkisi bir kompresör aracılığı ile sağlanır. Bu kompresör, bir kontrol paneli ile donatılmıştır. Bu panel sayesinde uygulanacak olan negatif basıncın seviyesi ayarlann. Negatif basıncın etkisinin düşmesine neden olacak olan hava kaçağını önlemek amacıyla, yaranın ve etrafındaki derinin üzerine transparan ve yapışkan bir film tabakası yerleştirilir. Vızıltı sesinin duyulması, sistemden hava kaçağının varlığım gösterir . Cihaz; rezervuarın dolduğunu, 450’ den daha fazla yana eğildiğini veya pansumandan hava kaçağı olduğunu bildiren işitsel ve görsel alarmlara sahiptir . Bilinmesi gereken bir başka özellik ise, cihazın 24 saatlik periyot içerisinde iki saatten fazla kapalı tutulmaması gerektiğidir. Aksi bir uygulama, yara etrafındaki sağlam dokuda maserasyonlarm meydana gelmesine neden olabilir. Özellikle evde tedavi gören hastalara, pansumanlarının yerinden oynaması veya elektrik kesintisi gibi durumlarda önlem amacıyla yedek pansumanların verilmesi gerekmektedir.