EPİON SAĞLIK HİZMETLERİ KİMDİR VE NEYE HİZMET EDER ?

Epion Sağlık Hizmetleri,Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ercan Cihandide ve Yara Birimi Koordinatörü Hemşire Deniz Yahcı  tarafından kurulan, Kronik ve Diyabetik Ayak Yara  Tedavi Hizmeti veren bir sağlık kuruluşudur. Amacı Dünyada yara tedavisinde kullanılan tüm modern yöntem ve ileri teknolojileri Türkiye ye taşımak ve tedavide öncülük yaratmaktır.

HİZMET ALANLARI KISACA NELERDİR ?

 • Diyabatik ayak yaraları
 • Yatak yarası da dediğimiz
 • Dekübitüs ülserleri
 • Venöz ve Arteriyel ülserler
 • Medikal ayak sağlığı ve bakım hizmetleri

DİYABETİK AYAK YARASI VE KRONİK YARA NASIL BİR YAKLAŞIM GEREKTİRİR ?

Öncelikle Diyabetik ayak sorunları ve Kronik yaralar sağlık çalışanlarının tek başlarına başa çıkabilecekleri bir konu değildir. Çoğu zaman basit bir yara gözüyle bakılan diyabetik ayak yaraları aylar, hatta yıllar süren tedaviler gerektirebilir. Bu süreyi kısaltmak ancak multidisipliner bir yaklaşımla mümkündür. Multidisipliner yaklaşımı benimsemiş özel eğitimli bir ekip, diyabetik ayak yaralarının tedavisinde mükemmele yakın sonuçlar elde edebilecek ve hastaların alt ekstremitelerini major amputasyondan koruyarak mevcut hayat kalitelerini idame ettirmelerini ve iyileştirmelerini sağlayacaktır.

Bu çerçevede; EPİON Sağlık Hizmetlerine başvuran hastanın öncelikle Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ercan CİHANDİDE ve Yara Birimi Koordinatörü Hemşire Deniz YAHCI tarafından  ön muayenesi yapılarak tetkikleri değerlendirilir. Sonrasında endikasyonuna göre konsültasyon talep edilen diyabet uzmanı, infeksiyon hastalıkları uzmanı, girişimsel radyoloji uzmanı veya  damar cerrahının teşhisleri doğrultusunda tedavisi planlanır.Planlanan tedavi yöntemleri bu konuda özel eğitim almış hemşireler tarafından  hastanın evinde yada merkezimizde uygulanır.

DİYABETİK AYAK VE KRONİK YARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Yaranın etkenini ortadan kaldırmaya yönelik yapılan tedavi sürecinde,

 • Modern yara bakım örtüleri
 • VAC ( Negatif Basınç Yöntemleri)
 • Lenf drenaj (Pozitif Basınç Yöntemi)
 • KÖK hücre tedavisi
 • Ozon tedavisi
 • Hiperbarik tedavisi
 • Büyüme faktörleri
 • Lazer ve ışık tedavileri
 • Cerrahi yöntemler

DİYABETİK AYAK YARASI HASTALARININ HAYATLARINDA NASIL BİR FARK YARATIYORSUNUZ ?

Daha öncede söylediğimiz gibi Diyabetik Ayak Yara tedavisi sabır ve multidisipliner bir yaklaşım ister ve çoğu kez alınan karar olumsuz olarak ampütasyon dur.

Bizim amacımız;gerek dış merkezlerden bize bu karar ile gelmiş hastaların gerek se direk bize mürecaat etmiş hastalara  ampütasyon kararını almadan önce  ekibimizle tüm muayenelerini yapıp gerekli müdehaleleri yaptıktan sonra  tüm yöntemleri kullanak yarayı tedavi etmek ve  uzuvlarını koruyarak onların sağlıklı bir şekilde hayatlarının devamını sağlamak.

Çünkü yapılan araştırmalarda Diyabetiklerde majör bacak amputasyonlarının (dizaltı-dizüstü) en önemli nedeni (% 85) ayakta yara varlığıdır.Ve bu hastalarda  ampütason sonrası ortalam yaşam süresi 5 yıldır.

DİYABETİK AYAKLARDA YARA OLUŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR ?

Diyabetik ayak sadece ayakta yara olması değildir. Ayağında yarası olmasa bile tüm diyabetli hastaların ayaklarında sorunlar vardır. Örneğin; ağrı duyusunun olmaması (hissizlik), şekil bozukluğu (pençe ayak, çekiç parmak vb.), aşırı kuruluk, nasır veya çatlaklar, mantar infeksiyonu, boynuzsu tırnaklar gibi sorunlar önlem alınmaz ise diyabet hastalarının yaralanmalarına ve ayağın kaybına yol açabilir.

Ayakta yara açılması oranı  rutin yaptırılan medikal ayak bakımları ile yüksek oranda engellenebilir. Üstelik bu bakımlar, ayakta açılacak yaranın tedavi maliyetinden ve bu tedavi için ayrılacak zamandan daha ekonomik ve kısa sürelidir. Ayrıca hastanın yaşam kaliteside korunmuş olur.